Loading...

Ambulantne usluge

Vodeći se načelima dobre veterinarske prakse i savremenim naučnim i stručnim dostignućima, pružamo širok dijapazon usluga iz domena zdravstvene zaštite domaćih životinja, u prvom redu kućnih ljubimaca - pasa i mačaka: preventivne veterinarske medicine, interne medicine, dermatologije, ortopedije i mekotivne hirurgije, reprodukcije, laboratorijske i ultrazvučne dijagnostike, a uskoro otvaramo i rentgenski kabinet sa digitalnom rentgenografijom.

Držeći se holističkog pristupa u dijagnostičkoj obradi naših pacijenata, izuzetan značaj pridajemo dobro uzetim anamnestičkim podacima i kvalitetnoj komunikaciji sa vlasnicima životinja. Takođe, imamo uspešnu saradnju sa najeminentnijim veterinarskim ustanovama u zemlji poput Fakulteta veterinarske medicine i Naučnog Instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda,kao i sa brojnim strukovnim organizacijama.