Loading...

NAŠ TIM

dr vladimir skoko
Vladimir Skoko, DVM
Rođen 1980.godine. Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2005. Od 2006. do 2011. zaposlen u VS „Stara Pazova“ kao terenski veterinar. Potom osniva privatnu veterinarsku ambulantu u kojoj radi do danas. Od 2012. do 2015. bio zaposlen u „Delta agraru“ na farmi muznih krava. Član je Veterinarske komore Srbije, Udruženja veterinara male prakse Srbije,Udruženja veterinara praktičara Srbije i Udruženja bujatričara Srbije. Pohađao veliki broj kurseva za usavršavanje veterinara iz oblasti ultrazvučne i radiološke dijagnostike. Oblasti interesovanja su mu interna medicina pasa i mačaka, dermatologija i mekotkivna hirurgija.
Kontakt telefon: +381 63 526 323

dr aleksandar živanović
Aleksandar Živanović, DVM
Rođen 1978.godine. Diplomirao je 2012. na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Od 2012. do danas zaposlen u našoj ambulanti. Član je Veterinarske komore Srbije. Pohađao je veliki broj kurseva za usavršavanje veterinara iz oblasti male prakse. Pored male prakse intenzivno se bavi i zdravstvenom zaštitom živine. Oblasti interesovanja su mu laboratorijska dijagnostika, imunologija i preventivna veterinarska medicina.
Kontakt telefon: +381 62 438 175

dr Mladen Reljić
Mladen Reljić, DVM spec.(stručni saradnik)
Rođen 1969.godine. Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2000.godine. Specijalizirao hirurgiju sa ortopedijom na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2007.godine. Preko dvadeset godina radi u maloj praksi, a svakodnevno se bavi ortopedijom i mekotkivnom hirurgijom pasa i mačaka. Oblasti interesovanja su mu i alternativni pristupi u terapiji pasa i mačaka.